آخرین اخبار : 

ارتودنسی ثابت چیست؟

fixed-orthodontics

ارتودنسی ثابت چیست؟

با تقبل هزینه ارتودنسی ثابت  اجزای کوچکی به نام «براکت» توسط مواد دندانپزشکی روی سطح دندان چسبانده می شود و بدون اینکه به دندان آسیبی برساند، توسط سیم ها و کش هایی مخصوص، دندان ها به سمت مورد نظر سوق داده می شود. در روش ارتودنسی ثابت همه این اجزا ثابت بوده و بیمار نمی تواند به صورت دلخواه آنها را از دهان خود خارج کند. این روش معمولا برای درمان های دندانی قابل اجراست، زیرا علاوه بر حرکت دادن دندان ها، ریشه های آنها را هم حرکت می دهد، بنابراین ارتودنتیست کنترل بیشتری روی دندان ها دارد. از مزایای ارتودنسی ثابت، بی جرکت بودن آن است. ازآنجاکه نمی‌توان این بر یس‌ها را برداشت، تمام مدت به کار خود ادامه داده و بسیار مؤثر هستند.

ارتودنسی ثابت

دستگاه ارتودنسی ثابت

به طور محکم به دندان ها متصل است و بیمار نمی تواند آن را از دهان خارج کند. تقبل هزینه های ارتودنسی و پس از آن قرار دادن و به کارگیری و تنظیم این دستگاه فقط در دوره های تخصصی ارتودنسی آموزش داده می شود و از درمان های پیچیده محسوب می شوند که حتماً باید تحت نظر متخصصین ارتودنسی انجام شود. متأسفانه برخی از دندان پزشکان عمومی، بدون آموزش کافی و تجربه لازم اقدام به معالجه با این وسایل می کنند و صدمات وسیع و جبران ناپذیری از جمله تحلیل ریشه دندان ها یا خوردگی استخوان برای بیمار ایجاد می نمایند. این نوع دستگاه ها پس از رویش دندان های دایمی و به طور معمول پس از 12 سالگی برای مرتب کردن دندان ها به کار می رود.